Subpages

Broer og tuneller

Tilgang til bromaster for service og vedlikehold er en av de vanskeligste utfordringene for heis og tilgangsselskaper. Alimak tannstangsprodukter kan løse problemet.

Vedlikeholdspersonell må få tilgang til kabelfestene og varsellys for flytrafikk på toppen, noe som krever å plassere en heis inne i betongmastene. For denne type behov er tannstangsproduktene fra Alimak Hek egentlig det eneste mulige alternativet fordi mastene er ekstremt smale og ofte føyelig eller buet.

Alimak har levert interne ledningsmastheiser som gir pålitelig og effektiv tilgang til bruprosjekter rundt om i verden de siste 40 årene. Alimak-heisløsningene tilpasser seg bøyeligheter og kurver, trange rom og vindfulle forhold, og går helt til toppen av de høyeste konstruksjoner.

Alimak-heiser viser seg stadig å være nyttige ved å levere pålitelig og effektiv tilgang for inspeksjon, vedlikehold og nødutgang i en rekke sjakter tilknyttet vei og jernbane eller T-banetunneler rundt om i verden. De tilpasser seg til svinger, kurver og trange steder. Den første Alimak akselheisen ble installert i Østerrike i 1975, og ble brukt til å inspisere de 600 meter høye ventilasjonssjaktene i tunnelen under Tauern-passet.

Alimak støtter også byggingen av broer og tunneler med midlertidige vertikale tilgangsløsninger.

Broer og tuneller

Kundelønnsomhet

I en verden der tid er penger, ønsker vi å sikre at kundene får materialer og personell transportert høyere, raskere og tryggere.

Casestudie
Alimak

Rama VIII Bridge

Bangkok, Thailand

Three

Channel Tunnel

Dover–Calais

9

The Copenhagen Metro

Denmark

Alimak

Madrid Metro Project

Spain

Inclined

Megyeri Bridge

Danube, Budapest, Hungary

Alimak

West Gate Bridge

Melbourne, Australia

Alimak

Crossrail Project

London, UK

Alimak

Queensferry Crossing

Edinburgh — Fife, Scotland, UK

Alimak

Tauern-Tunnel

A10-Tauern-Autobahn, Austria

Alimak

Hålogaland Bridge

Narvik, Norway