Subpages

Kjemisk

Det å løse vertikale tilgangsproblemer i den kjemiske industrien er ikke vanskelig for Alimak, som gjennom sine tannstangsheisløsninger tilbyr det mest pålitelige og kraftige utstyret i bransjen. Løsningene er presist utformet og produsert for den kjemiske industrien, tatt i betraktning uberegnelig driftsmønster. Tilbudet omfatter et bredt spekter av kvalitetsrike reservedeler og service.

Et eksempel er de fem Alimak-heisene som opererer på det arabiske Potash-anlegget på bredden av Dødehavet i Jordan. Det er et ekstremt tøft arbeidsmiljø som setter høye krav til heisholdbarhet og pålitelighet. Alimak-heisene er installert på anleggets avvanningsstruktur, skjermings- og komprimeringsstruktur, produktsentrifuge og karnallittprosesseringen.

Et annet eksempel er ved Dormagen-anlegget til Bayer AG i Tyskland, en av verdens største kjemiske grupper. For nesten 50 år siden kjøpte Bayer sin første Alimak-tannstangsheis for permanent installasjon på en skorstein på sitt hovedanlegg i Leverkusen. Siden da har Alimak levert en rekke permanente heiser til selskapet, som driver totalt fem steder i Tyskland.

Alimak tilbyr også produkter innen konstruksjon av kjemiske anlegg med midlertidige vertikale tilgangsløsninger.

Kjemisk

Kundelønnsomhet

I en verden der tid er penger, ønsker vi å sikre at kundene får materialer og personell transportert høyere, raskere og tryggere.

Casestudie
Five

Arab Potash Plant

Dead Sea, Jordan

Alimak

Urea granulation plant

Brisbane, Australia

Alimak

Bayer AG chemical plant

Dormagen, Germany

Alimak

Dyno Nobel Ammonium Nitrate Plant

Moranbah, QLD, Australia