Selskapet

Selskapet

HEIS-TEK Wireheiser

HEIS-TEK Wireheiser

For service, modernisering, reparasjon, og delesalg (Onshore, offshore, og marine)

Kontakt oss på:

Telefon: +47 55 93 60 20
E-post: service.no@alimakhek.com

For salg av nye industriheiser

Kontakt oss på:

Telefon: +47 53 43 00 80
E-post: sales.no@alimakhek.com

For salg og utleie av byggeheiser

Kontakt samarbeidspartner Kranor på:

Telefon: +47 31 29 78 00
E-post: kranor@kranor.no

After Sales

Service og Support

Heis-Tek AS har blitt tildelt et omfattende ombyggingsprosjekt

Omfattende ombyggingsprosjekt på en hydraulisk 2 tonns vareheis med 14 meter løftehøyde

Heis-Tek AS er tildelt ny kontrakt

Modernisering av heiser i Løvåsen BRL