Subpages

Gruvedrift

Alimak-heisen er den perfekte løsningen for hulerom og fundamenter innen gruvedrift, for eksempel pelletisinganlegg, smelteverk, konsentratorer og andre malmprosessanlegg.

Hovedståltauheisen er egnet til å bære tunge forsyninger ved relativt høye hastigheter, og er den viktigste maskinen for vertikal tilgang for menn og materialer i en underjordisk gruve. Alimak-tannstangsheiser er ypperlige for å gi sekundær beredskapstilgang som kreves av gruvesikkerhetsforskrifter.

Alimak-heiser benyttes også for å tilby et enkelt og økonomisk middel for å koble forskjellige nivåer lenger ut i tunnelen sammen, og for transport av mennesker og materiell mellom nivåene. Heisen kan installeres enkelt, og kostnadene er moderate fordi maskinrom ikke er nødvendig.

Ved knuseanlegg, der operatøren mår kontrollere foring, binger, transportbånd, etc., som er installert på ulike nivåer, kan Alimak-heisen tilby den beste løsningen for rask bevegelse mellom nivåene.

Alimak støtter også konstruksjonen av gruveanlegg med midlertidige vertikale tilgangsløsninger.

Gruvedrift

Kundelønnsomhet

I en verden der tid er penger, ønsker vi å sikre at kundene får materialer og personell transportert høyere, raskere og tryggere.

Casestudie
Seven

Aitik copper mine

Gällivare, Sweden

Alimak

Voskhod-Oriel’s Chromium mine

Kazakhstan

Alimak

Sala Silver Mine

Sweden

Alimak

Malmberget iron ore mine

Sweden

Alimak

Curragh Mine Coal Handling & Preparation Plant

Bowen Basin, Australia

Alimak

Ernest Henry Mining

Cloncurry, QLD, Australia

Christmas

Christmas Creek Mine

WA, Australia

Alimak

Cape Lambert Port B Screenhouse

WA, Australia